Användarvillkor (Terms of Service)

Gäller fr.o.m. 2018-05-25  uppdaterad 2023-07-20

Dokiv har under våren 2023 förvärvats av Likipe AB som driver verksamheten i sin helhet.

Tack för att du använder Dokiv! Dessa villkor för tjänsten (”Villkor”) täcker din användning och åtkomst till de tjänster, klientprogramvara och webbplatser (”Tjänster”) som tillhandahålls av Likipe AB. I Vår Integritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder din information. Genom att använda våra tjänster, accepterar du att binda dig till dessa villkor och att se över vår Integritetspolicy. Om du använder våra tjänster för en organisation godkänner du dessa villkor på uppdrag av organisationen.

Allmänt

Du måste följa alla policyer som du får tillgång till via Tjänsterna.
Dokiv är en tjänst för företag och organisationer och du kan som medlem i Dokiv vara ansluten till en eller flera företag/organisationer samtidigt. Du tar givetvis personligt ansvar för dina handlingar oavsett vilket företag du är ansluten till.

Dina tillhörigheter & dina behörigheter

När du använder våra tjänster förser du oss med tillhörigheter såsom dina filer, innehåll, e-postmeddelanden, kontakter och så vidare (”Dina tillhörigheter”). Dina tillhörigheter är dina. Dessa villkor ger oss inte några rättigheter till dina tillhörigheter förutom de begränsade rättigheter som gör att vi kan erbjuda tjänsterna.

Vi behöver din tillåtelse för att vara värd för dina tillhörigheter, backa upp dem och dela dem när du ber oss att göra detta. Våra tjänster förser dig också med funktioner som miniatyrbilder, dokumentförhandsvisningar, e-postorganisation, enkel sortering, redigering, delning och sökning. Dessa och andra funktioner kan kräva att våra system kommer åt, lagrar och söker igenom dina tillhörigheter. Du ger oss tillstånd att göra detta, och detta tillstånd sträcker sig till betrodd tredje part som vi arbetar med.

Dela dina tillhörigheter

Våra tjänster låter dig dela dina tillhörigheter med andra, så tänk på att vara försiktig med vad du delar.

Dina skyldigheter

Du är ansvarig för ditt uppförande, dina tillhörigheter och tjänsternas innehåll kan vara skyddat av andras immateriella rättigheter. Kopiera inte, ladda inte upp eller ner eller dela innehåll om du inte har rätt att göra det. Vi kan se över ditt uppförande och innehåll för att uppfylla dessa villkor men med detta sagt, har vi ingen skyldighet att göra det. Vi är inte ansvariga för det innehåll som användare postar och delar via tjänsterna. Skydda ditt lösenord till tjänsterna, se till att andra inte har åtkomst till det och håll din kontoinformation aktuell. Tjänsterna är inte avsedda för, och får inte användas av, personer under 18 år. Genom att använda våra tjänster, intygar du att du är över 18.

Programvara

Vissa av våra tjänster låter dig ladda ner klientprogramvara (”Programvara”) som kan uppdateras automatiskt. Så länge du uppfyller dessa villkor, ger vi dig en begränsad, icke-exklusiv, icke överförbar, återkallelig licens för att använda programvaran, endast för att komma åt tjänsterna. Om någon del av programvaran erbjuds med en öppen källkodslicens kommer Dokiv att göra licensen tillgänglig för kunden och bestämmelserna i den licensen kan uttryckligen åsidosätta några av villkoren i detta avtal. Om följande restriktioner inte är förbjudna enligt lag, accepterar du att inte dekonstruera eller dekompilera tjänsterna, försöka göra det eller hjälpa någon att göra det.

Copyright

Vi respekterar andras immateriella rättigheter och ber att du också gör det. Vi svarar på meddelanden om påstådda överträdelser mot upphovsrätten, om de följer lagen och sådana meddelanden skall redovisas till oss. Vi förbehåller oss rätten att radera eller inaktivera innehåll som hävdas vara intrång och avsluta konton för upprepade intrång.

Dokiv för företag & organisationer

E-postadress. Ditt Dokiv konto är personligt och knyttet till ditt personliga e-postkonto. När du tecknar ett företagskonto hos Dokiv anger du alla uppgifter samt en kontakt e-postadress för kommunikation, vi kommer att skicka alla meddelande och fakturor via e-postadressen. Du kan som företagsadministratör lägga till och ta bort de användare som är anslutna till ditt företag.

Dina administratörer kan ha möjlighet att komma åt, avslöja, begränsa eller ta bort information i eller från ditt Dokiv-konto. De har också möjlighet att begränsa eller avsluta en användares åtkomst till ett Dokiv-konto.

Vad gäller personuppgifter som du som representant för ett företag eller organisation samlar in och lagrar gäller vårt Personuppgiftsbiträdesavtal som du accepterar genom att använda tjänsten.

Betalning

Fakturering av alla företagskonto på Dokiv debiteras kvartalsvis eller på årsbasis och betalningen skall vara oss tillhanda före påbörjad period. Du kan öka ditt lagringsutrymme, lägga till användare och lägga till betalda funktioner till ditt konto när du vill. Vi kommer automatiskt att fakturera dig från den dag du accepterar tjänsten eller utökar ditt konto och på varje periodisk förnyelse fram till kontot avslutas. Du är ansvarig för alla tillämpliga skatter och vi kommer att ta ut skatt när det behövs.

Inga återbetalningar. Du kan avsluta ditt Dokiv konto när som helst men du kommer inte att återbetalas.

Indexjusteringar. Vi kan komma att ändra gällande tariffer, men kommer att ge dig förhandsinformation om dessa ändringar genom ett meddelande till den e-postadress som är kopplad till ditt konto.

Avslutning

Du kan sluta använda våra tjänster när som helst. Vi förbehåller oss också rätten att stänga av eller avsluta tjänsterna när som helst efter eget godtycke och utan föregående meddelande. Till exempel kan vi stänga av eller avsluta din användning av tjänsterna om du inte uppfyller dessa villkor, eller om du använder tjänsterna på ett sätt som skulle orsaka oss rättsligt ansvar, stör tjänsterna eller stör andras användning av tjänsterna, förbehåller vi oss rätten att avsluta och radera ditt konto om du inte har tillgång till våra tjänster under 3 månader i följd. Vi kommer naturligtvis att meddela dig via den e-postadress som är kopplad till ditt konto innan vi gör det. Alla filer som laddats upp i Dokiv kan mot arvode exporteras.

Ansvarsbegränsning

SÅ LÅNGT SOM LAGEN TILLÅTER ÄR DOKIV OCH DESS PARTNERS, LEVERANTÖRER ELLER DISTRIBUTÖRER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARIGA FÖR (A) NÅGON INDIREKT, SÄRSKILD, TILLFÄLLIG, BESTRAFFANDE, AVSKRÄCKANDE ELLER BETYDANDE SKADA ELLER FÖRLUST AV FUNKTION, DATA, AFFÄRER ELLER VINST, OAVSETT LAGSTIFTNING, OAVSETT OM DOKIV HAR VARNAT OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR, OCH ÄVEN OM EN ÅTGÄRD MISSLYCKAS MED SITT HUVUDSAKLIGA SYFTE; (B) TOTALT ANSVAR FÖR ALLA ANSPRÅK SOM AVSER TJÄNSTERNA MER ÄN PÅ DE BELOPP SOM DU HAR BETALAT DOKIV DE SENASTE 12 MÅNADERNA FÖR DE AKTUELLA TJÄNSTERNA.

Tvistlösning

Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av Avtalet, dessa allmänna villkor och övriga avtalsvillkor skall avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Force Majeure

Dokiv ansvarar inte för händelser som inte kunnat förutses, ofta åsyftande naturkatastrofer som översvämningar, jordbävningar och vulkanutbrott.

Hela avtalet

Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och Dokiv i förhållande till föremålet för dessa villkor, och ersätter alla andra tidigare eller samtidiga överenskommelser eller villkor som gäller för föremålet för dessa villkor. Dessa villkor skapar inga tredjeparts förmånsrätter.

Upphävande, avskiljning och överlåtelse

Dokivs misslyckande att genomföra en bestämmelse betyder inte att de avstår från sin rätt att göra det vid ett senare tillfälle. Om en bestämmelse anses vara ogiltig kommer de återstående bestämmelserna i villkoren att förbli gällande och ersättas med ett nytt tillämpligt villkor som avspeglar vår avsikt så mycket som möjligt. Du får inte överlåta någon av dina rättigheter enligt dessa villkor, och varje sådant försök kommer att ogiltigförklaras. Dokiv kan överlåta sina rättigheter till något av dess partners eller dotterbolag, eller någon efterträdare i intresse för alla företag i samband med tjänsterna.

Ändringar

Vi kan komma att ändra dessa villkor från tid till annan, och kommer alltid att publicera den senaste versionen på vår webbplats. Om en ändring betydligt minskar dina rättigheter, kommer vi att meddela dig om detta (genom att till exempel skicka ett meddelande till den e-postadress som är kopplad till ditt konto, publicera på vår blogg eller på denna sida). Genom att fortsätta att använda eller komma åt tjänsterna efter att ändringarna har börjat gälla, godkänner du att du är bunden till de ändrade villkoren.

Integritetspolicy (Privacy Policy)

Personuppgiftsbiträdesavtal (Data Processing Agreement DPA) 

Cookie Policy