Dokiv produkter

Våra produkter för digital omställning

Dokiv erbjuder anpassningsbara lösningar för digital transformation och effektivisering av arbetsprocesser. Våra produkter är modulbaserade vilket gör dem flexibla och lättanvända för såväl ledare som medarbetare.

Forms & Flows

Automatiserad insamling & bearbetning av data

Smidig & enkelt insamling och bearbetning data såväl internt som från kunder och partners.

Användarcase
Ordningsvakter skickar in ordningsvaktsrapporter till Polisen digitalt.
Incidentrapportering på en Montesoriskola i Borås med händelsestyrt attestflöde.

Office

Intranät, portaler & datahantering

Underlätta samarbetet i organisationen och möjliggör ständig, säker åtkomst till dokument och information på det sätt som användaren behöver just för sina behov. Utöka samarbetet med partner, kunder och andra intressenter med säker delning.

Användarcase
Volvo Penta hanterar kommunikation såväl internt som med återförsäljare.

Order

Transportledning & resursplanering

Enkel och smidig hantering av orderflöden och planering av resurser utifrån beläggning.

Användarcase
YRGO utbildar framtidens transportledare med Dokiv.

Legal

Automatisering av processer för integritet och avtalshantering

Hantering av såväl e-signering som förvaltning av avtal med påminnelser för nyckelhändelser under avtalens livslängd. Även effektiv hantering av GDPR-arbete med automatisering av samtyckesinsamling och begäran av personuppgiftsutdrag.

Användarcase
VIBE använder e-signatur för hantering av sin bemanningspersonal.

Fleet

Kontroll av fordon & matchning av behörigheter mot krav

Ger såväl åkeriägaren som föraren ständig tillgång sina dokument och till information om krav och regler som behöver uppfyllas för varje körning, t.ex. körkortskontroll, matchning mot upphandlingsregler, etc.