Release 2.7.4

Nya funktioner i den här versionen Lagt till förhandsvisning på formulär bild Lagt till dubbel signering Lagt till valbar multiple header Lagt till användarroll när du bjuder in användare Uppdaterad Table design

Release 2.7.2

Nya funktioner i den här versionen Ny arbetsorder Privat genväg på dashboard Produktbilder Moms på produkter Lagttill bild och enhet i produkter Dela länk med oändlighets knapp

release 2.6.9

Nya funktioner i den här versionen Lägga till flera textfält i add box för användare Välj produkt i formulär Dropdown i formulär Förbättrad kund view Lägg till kund på projekt och gruppobjekt Lagt till lokal lagring på ifyllda formulär

Release 2.6.7

Nya funktioner i den här versionen Fullbilds förhandsvisning på uppladdade filer på kort Fullbilds förhandsvisning på uppladdade filer på album Skapa användarroller med unika startsidor Ny sida för kommentarer på dashboard Blogg / meddelande på dashboard

Release 2.6.6

Nya funktioner i den här versionen Lägg till meddelande när du bjuder in användare En ny kommentars sida Ny avancerad design Email översättning

Release 2.5.1

New feature in this version   Bug fixes New drag & drop checklist Checklist on album , card and projekt Checklist on reminder Mass edit product price Invite multi guest user Add user to portal when create new Email copy …

Release 2.4.3

New feature in this version

Bug fixes
Customer order
New design startpage
New design right menu

Release 2.3.2

New feature in this version

list files in album
New objecttype: Wall
New objecttype: Group
smaller bugfixes