release 2.6.9

Nya funktioner i den här versionen

  • Lägga till flera textfält i add box för användare
  • Välj produkt i formulär
  • Dropdown i formulär
  • Förbättrad kund view
  • Lägg till kund på projekt och gruppobjekt
  • Lagt till lokal lagring på ifyllda formulär