Order & Resursplanering

Dokiv Order är ett kraftfullt planeringsverktyg som automatiserar dina flöden och processer kopplat till order- och resursplanering. Planeringen av resurser och order kan även kopplas till avtal och fakturering, för att alltid säkerställa optimal leverans.

För logistikbranschen kan Dokiv Order hjälpa dig att avlasta personalen, åkeriet och förarna. Vi effektiviserar verksamheten och minimerar avvikelser, felfakturering och kostsamma manuella processer som tar upp mycket tid.

Dokiv Order är uppdelad i tre olika sektioner för att kunna anpassas efter dina behov och din organisation; Planering, pågående order och färdigställd order. Du kan själv välja hur ordrar flyttas mellan sektionerna och själv anpassa systemet så att det uppfyller dina krav och behov.

Dokiv Order & resursplanering

Hur löser Dokiv Order dina problem?

Dokiv Order används på olika sätt av olika branscher och personer inom organisationen. Tack vare sin mångsidighet kan du göra många olika saker och få digitala lösningar på verkliga problem.

För transportledaren:

 • Avlastar och sparar tid – eliminerar enformiga, manuella processer
 • Automatisk matchning av krav och färdigheter – alltid korrekt bokning och leverans
 • Centralstyrning av information och dokumentation – alla funktioner och verktyg i ett och samma system (kan även integreras med andra, externa system)

För säljaren:

 • Kapar ledtider med en 100 % digital säljprocess – allt du behöver finns i mobilen, läsplattan eller laptopen
 • Minimerar fel med standardiserade processer för överlämning av information – alltid rätt produkter och priser i dina offerter och avtal
 • Underlättar arbetet utanför kontoret – offertmallar, avtalssignering, snabbanteckningar, checklistor, datablad och kalenderaktiviteter med bevakning och automatiska påminnelser

För administratören/ekonomen:

 • Minimerar felfakturering & bestridande av fakturor – låt kunden enkelt granska och godkänna utförd transport, innan fakturering sker
 • Avlastar och spara tid – eliminera enformiga, manuella processer
 • Ha alltid koll på vem som är kund-, avtals- och prisansvarig – tydlig spårbarhet och öppenhet i gemensamma processer

För åkeriägaren och föraren:

 • Konstant åtkomst till verksamheten – digitalisera och automatisera åkeriets pappersarbete
 • Missa aldrig viktiga aktiviteter – lättöverskådlig information och automatiska påminnelser
 • Underlätta lag- och kravefterlevnad för att bidra till ökad trafiksäkerhet – automatiska beräkningsverktyg och kompetensbevakning