Effektivisera samarbetet med Dokiv Portals

Håll kontakten med ditt team och din organisation, var du än är. Dokiv är en molnbaserad tjänst som fungerar överallt där du har tillgång till internet. Med Dokiv Portals erbjuder vi dig den ultimata lösningen för kommunikation och samarbete i en modern miljö.
Dela in användare i grupper och bestäm själv vilken information som ska visas för olika grupper. Om du vill kan varje grupp ha en helt egen, anpassad startsida. Du kan anpassa startsidan med länkar också till externa system och sidor. Dokiv Portals kan enkelt bli startsidan för alla dina användare, kunder, återförsäljare och medarbetare där de får tillgång till alla system de behöver. För mer avancerad rättighetsstyrning kan grupper för användare skapas helt utan hierarkisk struktur.

Intranät och portaler

Ledningsystem med mappar, rutiner och processer

Dokivs ledningssystem hjälper företag att fortlöpande utveckla, följa upp och styra verksamheten i önskad riktning.
Genom tydliga processer och riktlinjer ökar företaget sin lönsamhet samt kvalitet.
Med Dokivs Avvikelsehantering kan man på ett enkelt sätt dokumentera och analysera vilka områden som går att förbättra.
Smarta formulär som Dokiv erbjuder ökar möjligheten att undersöka, dokumentera och kontrollera era processer och flöden helt digitalt.

Dashboard med unika startsidor

I Dokiv finns inga begränsningar för hur många portaler eller startsidor du kan skapa. Du kan till exempel skapa portaler för kunder, återförsäljare, medlemmar, underentreprenörer eller medarbetare. Med hjälp av användarroller, portaler och behörighetsgrupper kan du styra vem som tar del av vilken information. Med Dokiv kan affärsdata också presenteras genom unikt anpassade widgets.

Innehållsverktyg

Wikisidor, nyheter, information med bilder och texter, snabbgenvägar och blogg gör det möjligt att publicera och distribuera all relevant information till era medarbetare, återförsäljare eller kunder.

Arbetsgrupper

Portalerna gör det möjligt att arbeta med olika team, avdelningar eller externa partners. Skapa unikt anpassade portaler för kunder, återförsäljare eller medlemmar för att på ett enkelt sätt dela informationen till rätt personer. I din portal kan även grupper av användare skapas genom behörighetsgrupper. Där kan du styra informationen baserat på till exempel hög eller låg behörighet.

Fil-, dokument- och formulärhantering till din portal

Dokiv Portals ger dig en enkel och pålitlig funktion för dokumenthantering. Gör det enkelt för alla att hitta dokument och information de behöver med Dokivs dokumenthantering med lagring i molnet. Med Dokiv kan du lagra och dela filer på upp till 2 GB. Genom att snabbare kunna dela information till rätt person kan du också lösa uppgifter inom organisationen mycket snabbare.

Prisexempel

Ingår i samtliga paket: Portaler, mappstruktur, avvikelsehantering, profiler och ledningssystem. Alla priser är exkl. moms och per månad

Bas

Max 50 användare
1 admin
10st Digitala formulär mallar

Pris: 2900:-

Ingår 5h överflytt av dokument

Medium

Max 100 användare
10 admin
10st Digitala formulär mallar

Pris: 2900:-

Large

Max 300 användare
10 admin
10 st Digitala formulär mallar

Pris: 3900:-