Enkel GDPR-hantering

Genom att samla alla dina processer och ha ett smart verktyg som stöd för din personuppgiftshantering så underlättar du arbetet och minimerar manuell hantering. Uppgifterna lagras säkert på ett ställe så du vet exakt var de är och kan hantera och redovisa dem enligt gällande GDPR-föreskrifter.

Nytänkande system samlar alla GDPR-processer på ett ställe

Dokivs GDPR-verktyg är en molnbaserad plattform skapad för att underlätta efterlevnaden av dataskyddsförordningen. Med vår GDPR-motor sparar organisationer tid och resurser i arbetet med att hantera personuppgifter. Här skapar du en tydlig översiktsbild över vilken data du har lagrad. Du kan också använda verktyget för att skapa automatiska flöden och rapporter. Genom att veta var och hur informationen är lagrad kan du också på ett enklare sätt se till att ditt företag eller organisation efterlever GDPR-bestämmelserna.

Startsida GDPR