Enkel GDPR hantering

Genom att samla alla dina processer och ha ett smart verktyg som stöd för dina personuppgifter så underlättar man och minimerar manuell hanteringen. Tillsammans med våra Forms and flows samt digital avtalsignering kan man hantera alla processer på samma ställe.

System som samlar alla dina GDPR processer på samma ställe

Doki´s GDPR verktyg är en molnbaserad plattform för att kunna hantera efterlevnaden av dataskyddsförordningen. Med GDPRmotor sparar organisationer tid och resurser i arbetet med att hantera personlig data samt skapa automatiska flöden och rapporter.

Startsida GDPR