Dokiv – Formulär

Dokiv erbjuder en helhetslösning inom digitalt management. Vi hjälper dig att lämna manuella arbeten med papper, pärmar och flyttar över all information till ettor och nollor. Genom att digitalisera och centralisera all information kommer du att spara tid och pengarDesigna dina egna formulär och bestäm vem som ska ha åtkomst till dem. Formulären kan delas via länk, du behöver alltså inte vara inloggad för att fylla i formuläret. Svaren registreras och en automatisk fullständig rapport skickas till rätt person. Välj allt ifrån att samla in svaren anonymt till att samla in underskrivna formulär med e-signering. Du har tillgång till formulären vart som helst, när som helst. Med detta verktyg skapar du enkelt responsiva formulär som fungerar lika bra i din mobil, surfplatta som i din dator.

banknote

Månadsbaserad kostnad efter dina behov

Ingen bindningstid!

kontakta oss för offert.

Urval av funktioner

Design

Skapa strukturen för dina formulär genom att lägga till frågor och svarstyper med några klick. Du skapar formuläret helt efter eget tycke. Flytta, lägg till och ta bort tills du är nöjd. Nu behöver du inte beställa förändringar i pdf-blanketter från en extern aktör, utan du kan ändra allt själv. Du kan spara formuläret innan det aktiveras, när formuläret har aktiverats kan du kopiera, ändra eller använda det på nytt.

cellphone

Mobilt först

Alla formulär är responsiva och med mobilstöd. Systemet är utvecklat som en webbaserad app och som en mobiltelefon app för att optimera upplevelsen för användaren. Systemet är byggt efter designmetoden mobile first, vilket innebär att du kan arbeta med det lika bra på en liten mobilskärm som på din surfplatta eller dator.

signing-the-contract

Giltig e-signering

När ett formulär skapas i Dokiv kan du välja att använda en elektronisk e-signering som identifieringsfält. Denna signering innebär en mycket hög säkerhet och tillförlitlighet då du förutom e-signaturen i sig har full spårbarhet via auditloggen. För varje signatur som görs sparas information om datum, tid, IP-adress och plats. Utöver detta loggas även e-postadress för inloggade användare. Jämfört med vanliga handskrivna signeringar eller signeringar på PDF: er ger en e-signering betydligt mycket mer information.

Användare och team

Med Dokiv kan du enkelt administrera vilka specifika användare eller team som ska se olika formulär. Genom användarroller, grupper eller portaler styr du vem eller vilka som ska ha tillgång till formulären. På så sätt kan varje formulär anpassas för varje användares situation.

Statistik och uppföljning

All information som samlas in sammanställs och presenteras för användaren på flera olika sätt. Vi är noga med att poängtera att den information som sparas genom dina formulär är din och ingen annans, därför ger vi dig rätten att när som helst ta den med dig från Dokiv. Du kan därför exportera svaren direkt till Excel så att du kan arbeta vidare med materialet själv. Formulären kan ersätta pdf:er, fax eller andra dokument vars syfte är att samla in information.

Åtkomst

Genom användarroller, grupper och portaler väljer du vem som ska ta del av de anpassade och förifyllda formulären. Du kan dela formulären via en länk så att även personer utanför systemet kan fylla i och använda dem. Det kan vara bra när man skickar ut exempelvis beställningslistor eller om du vill göra marknadsundersökningar.

Checklista

Checklistan gör det enkelt för dig att föra anteckningar direkt i systemet under exempelvis möten, utbildningar osv. Du kan skapa ’’att göra’’ listor med punkter som du bockar av i takt med att dem blir gjorda. De personer du vill ska kunna ta del av informationen sätts som bevakare. Bevakarna får ett mejl när något ändras i innehållet. Du behöver inte oroa dig för att något kommer bort, med autosave sparas texten under tiden du skriver.

pdf-file-format-symbol

Pdf generering

För att skapa enklare arbetsflöden har vi funktionen pdf generering. Efter ifyllt formulär kan du välja att få en kopia på svaren som då sammanställs i pdf-format. Därefter kan kopian skriva ut, sparas ner eller mejlas vidare till rätt person. Detta är en bra lösning om du vill dela svaren med personer utanför systemet.

Allt samlat

Med Dokiv kan du vara säker på att inget kommer bort. När ett formulär har fyllts i får du alla svaren samlade på ett och samma ställe. Du kan välja mellan att få en fullständig sammanräkning eller en rapport på enskild nivå. Detta skapar trygghet både för dig och personer som tagit del av formuläret. Alla svaren sparas i realtid så att du alltid kan gå in och följa resultatet.