Digitala signaturer för digitala dokument

I Dokiv ger vi dig möjligheten att använda digitala signaturer i olika typer av formulär och dokument. Du kan få ett avtal, fakturaunderlag eller annat dokument signerat direkt på skärmen. Med hjälp av sådana e-signaturer kan du få mer effektiva flöden där du inte behöver vänta på att avtal och dokument ska skickas per post eller manuellt lämnas in för att sedan scannas in. Attestera och signera – där du är.

Signera på mobilskärmen eller via e-post

Vi har appar kopplade till flera av våra moduler. Det gör att du kan ta med dig Dokiv-systemet ut i fält. Till exempel kan du få en levererad order signerad direkt på chaufförens mobilskärm. Om enheten inte har täckning just då sparas dokumentet med signeringen och synkroniseras med servern när enheten nästa gång får tillgång till internetuppkoppling. Genom att attestera på plats kan ekonomiavdelningen börja jobba tidigare. Du minskar tiden som spenderas på administration och får snabbare arbetsflöden.

Med Dokiv kan du också skicka ut dokument att signeras via e-post. Om du till exempel behöver signaturer från flera personer, som befinner sig på olika platser, kan du snabbt få digitala signaturer via e-post. Systemet används idag bland annat i skolmiljöer där föräldrar behöver skriva på dokument. Utskrivna papper kommer bort, glöms i ryggsäckar eller behöver skrivas på av två föräldrar som inte bor på samma ställe. Det kan ta två veckor att få svar på sådana pappersdokument, medan e-signering via e-post kan generera mycket snabbare svar.