Digitala följesedel integrerad med BEAst

Dokiv har tillsammans med NCC och ett antal kunder tagit fram en lösning för att integrera order- och fakturainformation med BEAst-Portalen.

Integrationen förenklar rapporteringen av projekten och innebär att du med Dokiv nu enkelt kan skicka digitala följsesedlar direkt till BEAst-portalen när du utför uppdrag där detta är ett krav, eller till fördel för din kund. Du väljer själv vilka ordrar som skall digitalt rapporteras till NCC via BEAst. Dokiv är en molnbaserad tjänst som du snabbt kan komma igång med.

Hur funkar det?

Du kan enkelt skapa en order i Dokiv order och sedan tilldela en enhet ordern, enheten måste acceptera order och sedan kan du löpande följa enhetens arbete på ordrarna.

  1. Skapa och hantera order i vårt ordersystem, Dokiv Order.
  2. Förarna rapporterar och avslutar ordern i vår mobilapp.
  3. Välj vilka order du vill exportera som följesedel till BEAst.
  4. Välj vilka order du vill exportera till faktureringssystem, alternativt skapa PDF-faktura i Dokiv.

Vad är BEAst?

BEAst, eller byggnadsstandardens elektroniska affärssystem, togs fram för att underlätta digital rapportering och fakturering av projekt beställda av de stora bygg- och anläggningsföretagen som ligger bakom BEAst-standarden.

Läs mer på https://www.beast.se/

Kontakta oss

Om du är intresserad eller har fler frågor kan du maila info@dokiv.com.