Mobil hantering av incidenter rörande kränkande behandling

Digital hantering av incidenter rörande kränkande behandling

Enkel och digital hantering av incidenter rörande kränkande behandling i skolan.
Automatiska flöden från anmälan till åtgärd och uppföljning.

Ett centralt, strömlinjeformat verktyg för anmälan, åtgärd & uppföljning.

Utvecklat i enlighet med skollagen & GDPR

Alla kränkningar i skolan och förskolan ska anmälas till skolchefen som företräder huvudmannen. Processen för kränkande behandling är idag till stor del en manuell och analog process. De största problem med detta är:

  • Obehöriga kan få tillgång till känslig information på blanketter etc.
  • Det är tidskrävande med administration
  • Utredningar startas inte eftersom de glöms bort eller inte hinns med.

Dokiv är ett verktyg för digital omställning som hanterar hela processen, från anmälan, till kommunikation och attestering av dokumentation samt åtgärdsplan. För användaren är det enkelt att anmäla incidenter och flödet sker sedan helt automatiserat så att inga steg missas och det säkerställs att alla ärenden följs upp – i enlighet med skollagen och dataskyddsförordningen (GDPR).

“Sedan vi började med incidentrapportering i Dokiv har vårt arbete väsentligt förenklats. Genom automatiska flöden och digitala signeringar har vi fått en tydligt överblick av alla incidenter och utredningar. Dokiv förenklar också framtagandet av statistik som gör att vi enkelt kan analysera och gå vidare.”

Kenneth Larsson
Skolchef/verksamhetschef Malmen Montessori