Mobil hantering av incidenter rörande kränkande behandling

Digital hantering av incidenter rörande kränkande behandling

Enkel och digital hantering av incidenter rörande kränkande behandling i skolan.
Automatiska flöden från anmälan till åtgärd och uppföljning.

Ett centralt och strömlinjeformat verktyg för anmälan, åtgärd & uppföljning

Utvecklat i enlighet med skollagen & GDPR

Alla kränkningar i skolan och förskolan ska anmälas till skolchefen som företräder huvudmannen. Processen för kränkande behandling är idag till stor del en manuell och analog process. De största problem med detta är:

  • Obehöriga kan få tillgång till känslig information på blanketter etc
  • Pappersarbete ger en mycket tidskrävande administration
  • Utredningar startas inte eftersom anmälan glöms bort eller inte hinns med

Dokiv är ett verktyg som kan hjälpa dig hantera hela processen, från anmälan, till kommunikation och attestering av dokumentation samt åtgärdsplan, genom en digital omställning. För användaren blir det enkelt att anmäla incidenter och flödet sker sedan helt automatiserat så att inga steg missas. Det säkerställer att alla ärenden följs upp – i enlighet med skollagen. Alla uppgifter hanteras också helt korrekt i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

“Sedan vi började med incidentrapportering i Dokiv har vårt arbete väsentligt förenklats. Genom automatiska flöden och digitala signeringar har vi fått en tydligt överblick av alla incidenter och utredningar. Dokiv förenklar också framtagandet av statistik som gör att vi enkelt kan analysera och gå vidare.”

Kenneth Larsson
Skolchef/verksamhetschef Malmen Montessori