Ärendehantering, checklista & påminnelser

Med Dokiv Tasks ärendehanteringssystem kan du enkelt skapa uppgifter, att-göra-listor och enkla checklistor för din organisation. Säkerställ att rätt saker utförs vid rätt tillfälle genom att schemalägga påminnelser. Du kan välja att visa dina uppgifter i FEEDTV på en större skärm så att du och din grupp lättare kan beta av uppgifterna.

Med vårt ärendehanteringssystem kan du bland annat:

  • Få automatiska e-postnotiser vid aktivitet
  • Sortera & filtrera uppgifter på typ, kategori, status, manager, synlighet etc.
  • Koppla kunder & utförande enheter till olika ärenden
  • Infoga checklistor & filer
  • Lägga till anteckningar & kommentarer
  • Skicka e-post om ärendet – utgående
  • Skapa ärende via e-post – Ingående
  • Utläsa aktivitetslogg för full spårbarhet

Skapa uppgifter från formulär eller via e-post

Genom att låta inkommande e-post eller formulär svar skapa uppgifter så glömmer man inte bort att hantera ärenden. Pappersformulär kan lätt glömmas bort eller sakna information. Koppla samman Dokiv Tasks med Dokiv Forms och börja skapa ärenden utifrån dina formulär. Då kan du jobba riktigt effektivt.

FEEDTV

Dokivs ärendehanteringssystem Dokiv Tasks har en realtids-feed som är enkelt att starta upp och kan visas på en storbildsskärm. Alla ärenden visas och uppdateras i realtid. Med hjälp av denna funktion kan du lätt samordna uppgifter inom en hel arbetsgrupp.