Ärendehantering, checklista & påminnelser

Med Dokiv ärende kan du enkelt skapa uppgifter, att göra listor och enkla checklistor i din organisation. Säkerställ att rätt saker utförs vid rätt tillfälle. Genom att visuellt alltid se dina uppgifter listas i vår FEEDTV så är det lättare att beta av de.  Våra checklistor hanterar följande:

  • Automatiska mail-notiser vid aktivitet
  • Sortera & filtrera på typ, kategori, status, manager, synlighet etc.
  • Koppla kunder & utförande enheter
  • Infoga checklistor & filer
  • Anteckningar & Kommentarer
  • Skicka mail – utgående
  • Skapa ärende via mail – Ingående
  • Aktivitetslogg

Skapa uppgifter från formulär eller via email

Genom att låta inkommande email eller formulär svar skapa uppgifter så glömmer man inte bort att hantera ärenden på ett optimalt.

Feed tv

Dokivs ärende har en realtids feed som är enkelt att sätta upp och kan visas på en storbildsskärm. Alla ärenden visas och uppdateras i realtid.