Dokivs tjänster
Fraktkedjan Väst
YRGO - Högre yrkesutbildning i Göteborg
Borås Stad
Volvo Penta
Imatech Marin & Industri AB
Ljusexperten

Gå från dagens manuella och pappersbaserade hantering av din verksamhet till en smidig och lättarbetad digitaliseringsplattform. Automatisera arbetsflöden och processer, underlätta datainsamling med digitala formulär, workflow och mycket, mycket mer.

Varför digitalisera

Effektivisera & automatisera

Upptäck Dokivs smarta funktioner för datainsamling och automatisering av affärsflöden.

Frigör tid & resurser

Genom att säkerställa kvaliteten i processer och automatisera kritiska delar, frigör du tid för dig själv och din personal.

Underlätta regelbördan

Hantera avtal, GDPR, etc. och få påminnelser vid behov så att du kan fokusera på din kärnverksamhet.

Vanliga behov hos våra kunder

Kom igång med digitaliseringen

Att införa digitaliserade tjänster kräver noggrant förarbete och att hela organisationen är med på utvecklingen. När alla är med på tåget brukar det rulla av sig själv om du väljer rätt plattform för att skapa tjänsterna.

I förberedelsearbetet stöttar Dokiv dig i digitaliseringsarbetet. Vi hjälper till att skapa förutsättningar och förståelse för den insats som krävs för att generera effektivisering genom digitalisering.

Digitala blanketter & protokoll

Att skapa digitala formulär som ersätter fysiska blanketter och protokoll ger en mängd fördelar såsom effektivare arbetsflöde, bättre datakvalitet, snabbare och delad åtkomst till datan, samt möjlighet att skapa attestflöden för att nämna några.

Några vanliga användningsområden är besiktningar, egenkontroller, incidentrapporter, uppgifter om anställda eller kunder och checklistor för återkommande processer, etc.

Insamling & hantering av data

Data kan samlas in och lagras på många olika sätt, från andra system, via formulär, etc. och i många fall är det svårt att få en överblick och veta vad man ska göra med datan.

Genom att definiera dataflöden och rättigheter för åtkomst kan effektiva processer skapas som gör att datan används precis på rätt sätt vid rätt tidpunkt, på alla enheter. Datan är dessutom krypterad och säkert lagrad.

Effektivare processer

Låt Dokiv ta hand om grov-jobbet och automatisera tråkiga manuella uppgifter. Dina medarbetare blir nöjdare och de kan fokusera på mer värdeskapande uppgifter vilket kommer synas på sista raden.

Standardisera & automatisera orderflöden, etc.

Med vårt kraftfulla planeringsverktyg automatiserar du dina flöden och processer kopplat till order- och resursplanering samt för avtal och fakturering. Allt för att alltid säkerställa optimal leverans.

Effekter för företaget är att kunna avlasta såväl företaget som de anställda. Du effektiviserar verksamheten och minimerar avvikelser, felfakturering och kostsamma manuella processer.

Färre system att arbeta i

Det blir allt vanligare att antal system i organisationen ökar och därmed komplexiteten av såväl underhåll som den dagliga användningen. Behovet att koppla samman system för samkörning av data och för att undvika dubbelarbete ökar hela tiden.

Dokiv är byggt för att integreras med andra system och för att agera som en knutpunkt där användaren står i centrum och bara behöver arbeta mot ett enda system.

Produkter

Plattformen är uppdelad i ett antal verktyg eller moduler så att lösningen enkelt kan anpassas utifrån just era behov.

Se mer om våra produkter

Funktioner

Dokiv är fullmatat med smarta funktioner för att automatisera och effektivisera din verksamhet.

Läs mer om våra funktioner